Mina Sidor

kWhgreen har funktionalitet för Mina Sidor där kunder själva kan följa upp sin energianvändning och jämföra med historiska uppgifter. Fakturor kan enkelt laddas ner som pdf filer och betalningsstatus visas i tabellform. Färdig integration mot Debatt från CGI för fjärrvärmeleveranser.

Driftstörningar

Störningar i leveranser, lokala planerade avbrott som påverkar kunder kan registreras och publiceras på webbsidor och läsas med RSS läsare i datorer, läsplattor och smarta telefoner.